Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Εταιρία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα glious.com.

Πληρωμή μέσω τρίτων υπηρεσιών:
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ασφαλείς σελίδες των εκάστοτε τρίτων υπηρεσιών (PayPal) με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν παρακρατεί στους Server της αριθμούς πιστωτικών καρτών ή κωδικών πρόσβασης προς αυτές τις σελίδες, και δε φέρει ουδεμία ευθύνη για δυσλειτουργία των σελίδων αυτών ή λάθος χρήση τους από τον τελικό Χρήστη, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: λανθασμένη παραγγελία, απώλεια χρημάτων, διπλές παραγγελίες, τυχόν προμήθειες κλπ.